An integrated high frequency, narrow band, high-resolution synthesizer

M.T. Hill, A. Cantoni

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
148 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An integrated high frequency, narrow band, high-resolution synthesizer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen