An integrated automatic design system for compex DSP algorithms

J. van Meerbergen, J. Huisken, P. Lippens, O. McArdle, R. Segers, G. Goossens, J. Vanhoof, D. Lanneer, F. Catthoor, H. de Man

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An integrated automatic design system for compex DSP algorithms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen