An integral shannon-based view on smart front-ends

A.H.M. Roermund, van, P.G.M. Baltus, J.A. Hegt, R. Mahmoudi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceeding of EuWIT 2008
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit