An instrumental variable method for closed-loop identification of coreless linear motors

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An instrumental variable method for closed-loop identification of coreless linear motors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen