An instrument for measuring Zöllner's illusion

J.F. Schouten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)122-
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit