An insight on the spray-A combustion characteristics by means of RANS and LES simulations using flamelet-based combustion models

B. Akkurt, H.Y. Akargün, L.M.T. Somers (Begeleider), N.G. Deen (Begeleider), R. Novella, E. J. Perez-Sanchez

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An insight on the spray-A combustion characteristics by means of RANS and LES simulations using flamelet-based combustion models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen