An infra-red pupillometer based on television scanning technique

D.J.H. Admiraal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)126-134
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'An infra-red pupillometer based on television scanning technique'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit