An Information Model for Collaboration in the Construction Industry

J.P. Leeuwen, van, P.A.S. Fridqvist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An Information Model for Collaboration in the Construction Industry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science