An infinite sequence of ΓΔ-regular graphs

A.J.J. Kloks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-132
Aantal pagina's6
TijdschriftDiscrete Mathematics
Volume73
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An infinite sequence of ΓΔ-regular graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit