An infinite number of infinite hierarchies of conserved quantities of the Federbush model

P.H.M. Kersten, H.M.M. Eikelder, ten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
113 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An infinite number of infinite hierarchies of conserved quantities of the Federbush model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie