An infinite number of infinite hierarchies of conserved quantities of the Federbush model

P.H.M. Kersten, H.M.M. Eikelder, ten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
113 Downloads (Pure)

Samenvatting

The construction of two Lie–Bäcklund transformations is given, which are Hamiltonian vector fields leading to an infinite number of hierarchies of conserved functionals and associated Lie–Bäcklund transformations.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2791-2796
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Mathematical Physics
Volume27
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An infinite number of infinite hierarchies of conserved quantities of the Federbush model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit