An inequality in binary vector spaces

A.E. Brouwer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  We prove that if an n-dimensional vector space over GF(2) is the irredundant union of k subspaces, and this collection of subspaces has zero intersection, then n>k. This settles a conjecture by G. Bruns.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)315-317
  TijdschriftDiscrete Mathematics
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An inequality in binary vector spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit