An inequality connecting entropy distance, Fisher Information and large deviations

Bastian Hilder (Corresponding author), Mark A. Peletier (Corresponding author), Upanshu Sharma, Oliver Tse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
32 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An inequality connecting entropy distance, Fisher Information and large deviations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen