An inductorless power-optimized dual-mode LNTA in a GNSS receiver for portable devices

Hui-Wen Hung, Peter Baltus, Hao Gao, Federico Bruccoleri, Koen van Hartingsveldt, Kave Kianush

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An inductorless power-optimized dual-mode LNTA in a GNSS receiver for portable devices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen