An independent yet efficient analysis of bandwidth reservation for credit-based shaping

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An independent yet efficient analysis of bandwidth reservation for credit-based shaping'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen