An in-situ Raman study of the effect of the support for adsorbed iridium-chelates in catalysing oxygen reduction

A.L. Bouwkamp-Wijnoltz, B.J. Palys, W. Visscher, J.A.R. Veen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
175 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-202
TijdschriftJournal of Electroanalytical Chemistry
Volume406
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit