An in-situ experimental-numerical approach for detailed characterization of interface delamination properties

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the IVth European Conference on Computational Mechanics (ECCM2010), 16-21 May 2010, Paris, France
RedacteurenO. Allix, P. Wriggers
Pagina's1-2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit