An in situ experimental-numerical approach for characterization and prediction of interface delamination : application to CuLF-MCE systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An in situ experimental-numerical approach for characterization and prediction of interface delamination : application to CuLF-MCE systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie