An improvement to the low gain design for discrete-time linear systems in the presence of actuator saturation nonlinearity

Z. Lin, A. Saberi, A.A. Stoorvogel, R. Mantri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An improvement to the low gain design for discrete-time linear systems in the presence of actuator saturation nonlinearity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering