An improved front tracking method for the Euler equations

J.A.S. Witteveen, B. Koren, P.G. Bakker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An improved front tracking method for the Euler equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie