An improved dropping algorithm for line-of-sight massive MIMO with max-min power control

Amirashkan Farsaei (Corresponding author), Alex Alvarado, Frans Willems, Ulf Gustavsson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
64 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An improved dropping algorithm for line-of-sight massive MIMO with max-min power control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen