An Improved CSPM Approach for Accurate Second-Derivative Approximations with SPH

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An Improved CSPM Approach for Accurate Second-Derivative Approximations with SPH'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie