An implementation of mutual inclusion

R.R. Hoogerwoord

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

We consider the parallel composition of two cyclic programs. The interaction of these programs consists of a form of synchronisation sometimes referred to as ‘mutual inclusion’. For a given implementation of this synchronisation by means of semaphore operations, we prove the correctness of the programs and we prove the absence of the danger of deadlock.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-80
TijdschriftInformation Processing Letters
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An implementation of mutual inclusion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit