An illustrative application example: cargo state monitoring

C. van Leeuwen, V.C. Diaz, R. Kotian, R. del Toro Matamoros, Z. Papp, Y. Rieter-Barrel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An illustrative application example: cargo state monitoring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen