An identification algorithm for parallel Wiener-Hammerstein systems

M. Schoukens, G. Vandersteen, Y. Rolain

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An identification algorithm for parallel Wiener-Hammerstein systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance