An hierarchical set of indicators in the production organization to tune enterpreneurial activities

H.H. Mal, van

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  Originele taal-2Engels
  TitelInnovation in technology management : the key to global leadership : Portland, Oregon, USA, July 27-31, 1997
  Pagina's1-4
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit