An H1(Ph)-coercive discontinuous Galerkin formulation for the Poisson problem: 1D analysis

K.G. Zee, van der, E.H. Brummelen, van, R. Borst, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

101 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An H1(Ph)-coercive discontinuous Galerkin formulation for the Poisson problem: 1D analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen