An extended Kalman filter for fetal heart location estimation during Doppler-based heart rate monitoring

Paul Hamelmann (Corresponding author), Rik Vullings, Massimo Mischi, Alexander F. Kolen, Lars Schmitt, Jan W.M. Bergmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An extended Kalman filter for fetal heart location estimation during Doppler-based heart rate monitoring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen