An extended evaluation of the readability of tapered, animated, and textured directed-edge representations in node-link graphs

D.H.R. Holten, P. Isenberg, J.J. Wijk, van, J.D. Fekete

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

80 Citaten (Scopus)
282 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An extended evaluation of the readability of tapered, animated, and textured directed-edge representations in node-link graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science