An extended Darcy equation : how to incorporate the blood rheology into soft tissue mechanics

J.M.R.J. Huyghe, H.J. Grootenboer, D.H. Campen, van, R.M. Heethaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)222
TijdschriftInternational Journal of Artificial Organs
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit