An exponential fitting scheme for the electrothermal device equations specifically for the simulation of avalanche generation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An exponential fitting scheme for the electrothermal device equations specifically for the simulation of avalanche generation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen