An exploratory study on the industrial use of UML : improving control over design quality

C.F.J. Lange, M.R.V. Chaudron

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings JACQUARD 2005 (Zeist, The Netherlands, February 3-4, 2005)
Pagina's...-...
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit