An exploratory study of recent trends in the diversification of Dutch publishing companies in the multimedia and information industries

H. Kranenburg, van, M.M.A.H. Cloodt, J. Hagedoorn

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the European International Business Academy 2000, 26th Annual Conference, 10-12 December 2000, Maastricht, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit