An explicit local uniform large deviation bound for Brownian bridges

O. Wittich

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An explicit local uniform large deviation bound for Brownian bridges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Zaken en Economie