An explicit analysis of the lead time syndrome : stability condition and performance evaluation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An explicit analysis of the lead time syndrome : stability condition and performance evaluation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen