An experimental system for man-machine communication by means of speech

H.F. Muller, S.G. Nooteboom, L.F. Willems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)41-46
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume12
  StatusGepubliceerd - 1977

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'An experimental system for man-machine communication by means of speech'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit