An experimental study of the effect of external turbulence on the decay of a single vortex and a vortex pair

J.P.J. van Jaarsveld, A.P.C. Holten, A. Elsenaar, R.R. Trieling, G.J.F. Heijst, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An experimental study of the effect of external turbulence on the decay of a single vortex and a vortex pair'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen