An experimental study of dynamic jet behaviour in a scaled cold flow spray dryer model using PIV

S.K. Pawar, R.H.M. Abrahams, N.G. Deen, J.T. Padding, G.J.S. Gulik, van der, A. Jongsma, F. Innings, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An experimental study of dynamic jet behaviour in a scaled cold flow spray dryer model using PIV'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen