An experimental set-up for simulating rotation of the brain in traffic accidents

H.J. Cappon

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's50
StatusGepubliceerd - 1995

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume1995.177

Bibliografische nota

WFW 1995.177
Stageverslag.

Citeer dit