An experimental reactor to study the intrinsic kinetics of catalytic partial oxidation of methane in the presence of heat-transport limitations

C.R.H. Smet, de, M.H.J.M. Croon, de, R.J. Berger, G.B.M.M. Marin, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An experimental reactor to study the intrinsic kinetics of catalytic partial oxidation of methane in the presence of heat-transport limitations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering