An experimental parametric study of chemical-looping combustion in packed beds

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An experimental parametric study of chemical-looping combustion in packed beds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie