An experimental investigation of UML modeling conventions

C.F.J. Lange, B. DuBois, M.R.V. Chaudron, S. Demeyer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An experimental investigation of UML modeling conventions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen