An experimental investigation of auctions and bargaining in procurement

J. Shachat, L. Tan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftManagement Science
Volume19
Nummer van het tijdschrift03
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit