An experimental and quantumchemical study on the mechanism and stereochemistry of photochemical [1,3] sigmatropic shifts

W.J.G.M. Peijnenburg

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

90 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Buck, H.M., Promotor
  • Verhoeven, J.W., Promotor
Datum van toekenning21 jun 1988
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit