An expansion for self-interacting random walks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An expansion for self-interacting random walks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde