An existence result related to two-phase flows with dynamical capillary pressure

C. Cancès, C. Choquet, Y. Fan, I.S. Pop

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An existence result related to two-phase flows with dynamical capillary pressure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics