An exercise in the automatic verification of asynchronous designs

A.M. Bailey, G.A. McCaskill, G.J. Milne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An exercise in the automatic verification of asynchronous designs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen