An executable interface specification for industrial embedded system design.

J. Huang, J.P.M. Voeten, S. Wolfs, M. Coopmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An executable interface specification for industrial embedded system design.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen