An example of two homeomorphic, nondiffeomorphic complete intersection surfaces

W.D. Ebeling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)651-654
TijdschriftInventiones Mathematicae
Volume99
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An example of two homeomorphic, nondiffeomorphic complete intersection surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit