An example of active learning in Aerospace Engineering

V.P. Brugemann, E.H. Brummelen, van, J.A. Melkert, A. Kamp, G.N. Saunders-Smits, B.A. Reith, B.T.C. Zandbergen

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

    204 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'An example of active learning in Aerospace Engineering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science